Archyvai

May 2018
M T W T F S S
« Nov    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Tautos Fondo Taryba 2014m. lapkričio 15d.

Sėdi iš kairės: Algis Vedeckas TF pirmininkas emeritas, Algirdas Grybas JAV LB NY apygardos pirmininkas, Gintautas Žemaitaitis, TF tarybos pirmininkas, būsimasis Generalinis konsulas Niujorke Julius Pranevičius, Laima ileikytė-Hood, TF valdybos pirmininkė.

Stovi iš kairės: Roma Vedeckienė, Evaldas Remėza, Aldona Kulpienė, Deborah Pileikienė, Dr. Valentinas ernas, Marius Marijošius, Ramūnas Gauba, Marius Griškonis, . . . → Read More: Tautos Fondo Taryba 2014m. lapkričio 15d.

Tautos Fondo Taryba

Tautos Fondo Tarybos Pirmininkai: Gintautas Žemaitaitis – pirmininkas, Algis Vedeckas ir Jurgis Valaitis, Emeritus (pirmininkai)

Evaldas Remėza ir Jonas Stankūnas, vice-pirmininkai

Marius Marijošius ir Nijolė Žukauskienė, finansų komisija

Kiti Tautos Fondo Tarybos Nariai: Kęstutis Bileris, Ramūnas Gauba, Marius Griškonis, Aldona Kulpienė, Deborah Pileikienė, Raimundas ližys, Laima ileikytė-Hood, Viktoras ernas, PhD, Jonas . . . → Read More: Tautos Fondo Taryba

Tautos Fondo Valdyba

Laima ileikytė-Hood, TF Valdybos pirmininkė, Raymond Sližys – vice-pirmininkas, Valdas Buožys, sekretorius

Nariai: Onutė Adams, Judita Sedaitis, PhD, Arūnas Tirkšliūnas.

Lietuvos Nepriklausomybės šventinis pokylis Niujorke

Niujorko Miesto Lietuvių Bendruomenė, Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Niujorke, Tautos Fondas ir ALTAS vasario 22-ą dieną Bruklino Mount Carmel salėje surengė pokylį, kuriame paminėjome drauge abi mūsų Lietuvos Nepriklausomybės šventes- Vasario 16-tą ir Kovo 11-tą. Minėjime dalyvavo garbingi svečiai- Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Niujorke Valdemaras Sarapinas su žmona Dr.Vyte Sarapiniene, Amerikos LB Krašto valdybos . . . → Read More: Lietuvos Nepriklausomybės šventinis pokylis Niujorke

Tėviškės šviesa – PRIEDAS APIE ŠVIETIMĄ 2013 m. gruodžio 28 d. Nr. 102–103

Apie Tautos Fondo nuveiktus gerus darbus rašoma ir Lietuvos spaudoje. Pasiskaitykite 2013 m. gruodžio 28 d. Nr. 102–103 (9327–9328) Valstiečių laikraščio priedą apie švietimą- Tėviškės šviesa. Paspauskite ant žemiau esančios nuotraukos, kad atsidarytų didelio formato aprašymas.

. . . → Read More: Tėviškės šviesa – PRIEDAS APIE ŠVIETIMĄ 2013 m. gruodžio 28 d. Nr. 102–103

Naujas Tautos Fondo Žinių numeris išleistas 2013 m. gruodžio mėnesį

2013 metų gruodžio mėnesį buvo išleistas naujas Tautos Fondo Žinių numeris, kuriame galite susipažinti su naujausiais Tautos Fondo projektais ir atliktais darbais. Paspauskite ant žemiau esančios nuorodos, norėdami paskaityti naujausią Tautos Fondo žinių numerį:

Tautos Fondo Žinios, Nr. 15 – 2013 m. gruodžio mėn. (pdf)

Senesnius Tautos Fondo Žinių numerius galite skaityti paspaudę . . . → Read More: Naujas Tautos Fondo Žinių numeris išleistas 2013 m. gruodžio mėnesį

JAV pasirašyta sutartis dėl VLIK’o archyvų perdavimo Lietuvai

Nuotraukoje: Sutartį pasirašo D. Žižys (kairėje) ir G. Žemaitaitis. Antroje eilėje (iš kairės) – R. Kraujelis, Tautos fondo valdybos pirmininkė Laima ileikytė-Hood, Amerikos lietuvių kultūros archyvo direktorė Mirga Girniuvienė, JAV lietuvių bendruomenės Archyvų komiteto pirmininkė Dalė Lukienė ir generalinis konsulas Niujorke V. Sarapinas

JAV Konektikuto valstijoje, Putname, balandžio . . . → Read More: JAV pasirašyta sutartis dėl VLIK’o archyvų perdavimo Lietuvai

Lietuvos Nepriklausomybės Dienos Minėjimas 2013m. Vasario 16d.

2013 m. Vasario 16-tosios vakarą Tautos fondas, JAV LB New York apygarda, New York ALT’o skyrius, Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Niujorke pakvietė visus niujorkiečius ir miesto svečius dalyvauti Lietuvos valstybės Atkūrimo dienos šventėje, kuri vyko Our Lady of Mount Carmel parapijos viršutinėje salėje. Renginį vedė Tautos Fondo Valdybos pirmininkė Laima ileikyte-Hood. Lietuvos Generalinis . . . → Read More: Lietuvos Nepriklausomybės Dienos Minėjimas 2013m. Vasario 16d.

Mirė Tautos Fondos Pirmininkas emeritus Jonas Vilgalys

2012 metų rugpjūčio mėnesio 26 dieną mirė ilgametis Tautos Fondo narys, buvęs Valdybos ir Tarybos pirmininkas emeritus Jonas Vilgalys.

Reiškiame gilią užuojautą jo sūnums Justui, Rytui, dukrai Rasai ir jų šeimoms netekus mylimo tėvo ir senelio.

Mažeikių aerodromui suteiktas Julijono Kumpikevičiaus vardas

Sveikiname Dr. Giedrę Kumpikas, kurios norai pagerbti tėvelio atminimą išsipildė. 2012 metų rugpjūčio 18 dieną Mažeikiuose įvyko aviacijos šventė, skirta pirmajam Lietuvos civilinės aviacijos lakūnui Julijonui Kumpikevičiui pagerbti. Serkšnėnuose esančiam aerodromui buvo suteiktas Julijono Kumpikevičiaus vardas.

Tautos Fondo metinis suvažiavimas 2012-aisiais

2012 metų birželio 9 dieną įvyko Tautos Fondo metinis suvažiavimas.

Suvažiavimą sveikino SLA prezidentas Saulius Kuprys, atvykęs is Čikagos:

Metinio suvažiavimo dalyviai įsiamžino bendroje nuotraukoje:

Seimo Pirmininkė I. Degutienė priėmė lietuvių išeivijos veikėją, Lietuvos mokyklų mecenatę R. Šomkaitę

2012 m. gegužės 25 d. pranešimas VIR

Gegužės 25 d., Seimo Pirmininkė Irena Degutienė, dėkodama už rūpestį Lietuvos moksleivių doriniu auklėjimu, tautiniu ir demokratiniu ugdymu, priėmė Lietuvoje viešinčią lietuvių išeivijos veikėją, ateitininkę dr. Rožę Somkaitę. Jungtinėse Amerikos Valstijose įsteigtos kultūros, švietimo labdaros organizacijos – Tautos fondo, kurio bendradarbė yra R. Somkaitė, pastangomis praturtinamos . . . → Read More: Seimo Pirmininkė I. Degutienė priėmė lietuvių išeivijos veikėją, Lietuvos mokyklų mecenatę R. Šomkaitę

Jurgio Valaičio 90-asis gimtadienis

2011m. gegužės 21d.

2011-ųjų metų gegužės 21 dieną buvo švenčiamas ilgamečio Tautos Fondo tarybos nario ir tarybos garbės pimininko Jurgio Valaičio 90-asis gimtadienis.

Nuotraukoje (iš kairės): Jubiliatas ir Tautos Fondo garbės pimininkas Jurgis Valaitis, Tautos Fondo Tarybos pirmininkė Dr. Giedrė Kumpikaitė, Lietuvos generalinis konsulas Niujorke . . . → Read More: Jurgio Valaičio 90-asis gimtadienis

2011-ųjų metų Vasario 16-tosios Minėjimas

2011m. vasario 13d.

2011-ųjų metų Vasario 16-tosios Minėjimas vyko Mount Carmel bažnyčios salėje, Williamsburgh, Brooklyn.

Nuotraukoje (iš kairės): Ramutė Žukaitė, LB NY apygardos pirmininkė Dr. Giedrė Kumpikaitė, Tautos Fondo Tarybos pirmininkė Salvijus Kungys, Amerikos Lietuvių Tarybos New Yorke pirmininkas

2010-ųjų metų Tautos Fondo Metinis susirinkimas

2010m. birželio 5d.

2010 metų Tautos Fondo Metinis susirinkimas įvyko birželio 5 dieną.

Nuotraukoje (iš kairės):

Dr. Giedrė Kumpikaitė, TF Tarybos pirmininkė Vita Pagrižauskaitė, AmericaLTV atstovė iteikia padėką už paramą Saulius Sirusas, TF Valdybos pirmininkas / iždininkas Evaldas Remeza, TF Tarybos . . . → Read More: 2010-ųjų metų Tautos Fondo Metinis susirinkimas

Nauja Tautos Fondo Vadyba

July 16th, 2008 by TF valdyba

Nauja Tautos Fondo Vadyba – dr. Giedrė Kumpikaitė, Tautos Fondo Tarybos Pirmininkė ir Vladas Sidas, Tautos Fondo Valdybos Pirmininkas.

A.A. amb. Aniceto Simučio knygos pristatyme

July 3rd, 2008 by TF valdyba

A.A. amb. Aniceto Simučio knygos pristatymo Generaliniame Konsulate New York’e balandžio 9, 2008.

Nuotraukoje: dr. Giedrė Kumpikaitė, TF Valdybos pirmininkė, amb. Jonas Paslauskas, dr. Rimantas Morkvėnas, vienas iš redaktorių, Algis Vedeckas, TF Tarybos pirmininkas, Kęstutis Bileris, Liuda Minkuvienė.

A.A. architekto Rimo Žukausko stipendija įteikta

July 2nd, 2008 by TF valdyba

Nuotraukoje: A.A. architekto Rimo Žukausko stipendijos įteikime kairėje pusėje stovi Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architekturos fakulteto prodekanė dr. Edita Riaubienė. Ji rūpinosi, kad būtų atrinkti geri pretendentai i p. Žukausko stipendiją.

Viduryje: Sabina Grincevičiūte, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros fakulteto II kurso studentė kuriai buvo įteikta architektūros . . . → Read More: A.A. architekto Rimo Žukausko stipendija įteikta

Tautos Fondo narių 2008 metinio susirinkimo vaizdai

June 14th, 2008 by TF valdyba

Buvęs Tautos Fondo Tarybos Pirmininkas, dabar Pirmininkas emeritus Algis Vedeckas ir Tautos Fondo Tarybos vicepirmininkas Pranas Povilaitis

Buvęs Tautos Fondo Tarybos pirmininkas Algis Vedeckas, dabar pirmininkas emeritus, naujai isrinkta Tarybos pirmininke dr. Giedrė Kumpikaite ir TF Tarybos pirmininkas emeritus Jurgis Valaitis

Buvęs Tautos Fondo Tarybos pirmininkas . . . → Read More: Tautos Fondo narių 2008 metinio susirinkimo vaizdai

Tautos Fondo Metinis Susirinkimas 2008 gegužės 17 d.

May 17th, 2008 by TF valdyba

PRESS RELEASE

Praeitą šeštadienį, 2008 gegužės 17 d., įvyko 34-asis Tautos Fondo Metinis susirinkimas.

Susirinkimas prasidėjo truputį po 10-os val. Dalyvavo dauguma Tarybos narių, Valdybos nariai, ir svečiai. Ypatingas svečias buvo J.E. amb. Jonas Paslauskas, Lietuvos Generalinis Konsulas New York’e. Amb. Paslauskas pasveikino Tautos Fondą su jo veikla.

. . . → Read More: Tautos Fondo Metinis Susirinkimas 2008 gegužės 17 d.

Trys pirmininkai

July 31st, 2007 by TF valdyba

TRYS TAUTOS FONDO PIRMININKAI

Dabartinis Tautos Fondo pirmininkas Algis Vedeckas

Tautos Fondo garbės pirmininkas Juozas Giedraitis

Tautos Fondo tarybos pirmininkas emeritus Jurgis Valaitis

Tautos Fondo Metinis susirinkimas įvyko 2007 m. birželio mėn. 2 d.

July 30th, 2007 by TF valdyba

Praėjusį šeštadienį, birželio 2 d., Tautos Fondo raštinėje, 307 West 30th Street, Manhattan įvyko 33-iasis Tautos Fondo metinis susirinkimas. Diena buvo graži, susirinko Tautos Fondo narių, svečių, Taryba ir Valdyba. Darbotvarkė buvo netrumpa, bet pranešimai — konkretūs, sklandūs ir prasmingi.

TF finansinė padėtis yra gera, projektai vertingi. Tarp . . . → Read More: Tautos Fondo Metinis susirinkimas įvyko 2007 m. birželio mėn. 2 d.

Tautos Fondo 2007 metinio susirikimo nutarimai

July 30th, 2007 by TF valdyba

Tautos Fondo nariai, susirinkę į 33-ąjį Tautos Fondo metinį narių susirinkimą, įvykusį Tautos Fondo patalpose New Yorko mieste 2007 m. birželio 2 d. Su širdgėla prisiminė 66-erių metų birželio 15-osios lemtingų įvykių sukaktį Lietuvos teritorijoje: Lietuvos žmonių trėmimą į Sibirą darbams miškuose, kasyklose, tolimos šiaurės salose, daugelio mirčiai. . . . → Read More: Tautos Fondo 2007 metinio susirikimo nutarimai

Mokyklų įdukrinimo projektas

April 24th, 2007 by TF valdyba

Yra įdukrinta virš 250 mokyklų Lietuvoje. Kas norėtų įdukrinti mokyklą, gali paaukoti tik 100 USD, prie kurių TF pridės 25%, ir tie pinigai bus nusiųsti į nurodytą Lietuvoje mokyklą.

Dr. James Hoeschle and Mrs. Audronė Vaitiekaitytė-Hoeschle

April 24th, 2007 by TF valdyba

Dr. James Hoeschle and Mrs. Audronė Vaitiekaitytė-Hoeschle iš Michigan paaukojo $10,000 Rytų Lietuvos mokyklų paramai 2007 metais. Jie taip pat paaukojo $30,000 Rytų Lietuvos mokyklų paramai 2005 metais.