top of page

Studentai

Stipendijas

Tautos Fondas skyrė stipendijas, rėmė aukštesniųjų mokyklų jaunuosius dėstytojus,  A.P.P.L.E. mokytojų kursus Lietuvoje, vykdė „Gyvosios istorijos“ projektą (nufilmuota virš 300 tebegyvų tremtinių, politinių kalinių ir partizanų liudijimai). 

Tautos Fondas paskyrė, tarp kitų paskyrimų, $100,000 įsteigti Tarptautinių Santykių Institutui Vilniaus Universitete.

Stažuotės

Nuo 2018 vasaros Tauto Fondas sūlo sumokėti jaunimiu studijuojant užsenyje stažuotis Lietuvoje.

Lithuanian National Foundation Inc.

bottom of page