© 2023 by Make A Change.
Proudly created with Wix.com

Tautos Fondas ir Global Lithuanian Leaders (GLL) kviečia Lietuvius studentus, kurie studijuoja užsienyje, kreiptis paramai del stažuotes Lietuvoje. Stažuotė vyks 2018 vasaros metu. Nuorintieji dalyvauti siųskite cv ir motivacinį laišką epaštu : stazasTF@gmail.com iki balandžio 20d.

Pilietiškumo, demokratijos ir teisės astas centras

6 sav.. 150/ sav

900 EU

Tarptautinės stovyklos asistentas: darbas su Lietuvos tautinių bendrijų jaunimu, įgyvendinant ilgalaikę astas „Gyvenu laisvai!“, kurios pagrindinis tikslas – pasitelkus kūrybines-menines ir pažintines veiklas, ugdyti tautinių bendrijų jaunimo pilietiškumą ir pilietinį aktyvumą, toleranciją, kritinį mąstymą, kelti jo sąmoningumą, skatinti integraciją į bendrą valstybės gyvenimą. 

Inovatoriaus slenis

1 menesį 

100/ sav

400  EU

Group house innovation seekers on social, ecological problems.

Homo Eminens

2 mėnesius 

800-1200 EU

Project Assitant; Stažuotės tikslas – padėti projektų vadovui atlikti naujų tarptautinių finansavimo ir partnerysčių galimybių astasing Panevėžio miesto Skaistakalnio parko teritorijos pritaikymo bendruomeninėms ir kūrybinėms veikloms projekte.

Nacionalinis socialinės integracijos institute

Viena mėnesi/  150/sav.

600 EU

Siūlome dvi stažuotes organizacijoje dirbti su nauja instituto veikla – Senjoro. Mes, Senjoro komanda, suteikiame socialines paslaugas pagyvenusio amžiaus asmenims, neįgaliesiems ir tiems, kuriems reikia mūsų pagalbos bei draugijos. Atvykstame į Jūsų namus ir pagal pasirinktą paslaugų krepšelį suteikiame kokybiškas paslaugas.

VšĮ „Lygių galimybių plėtros centras“

4-6 sav. 150/sav.

600-900 EU

Stažuotės  metu stažuotojas ne tik artimai susipažina su organizacijos veikla, but ir patys galės rekšmingai prisidėti prie įvairus pobūdžio nacionalinių ir tarptautinių stereotipų mažinimo iniciatyvų regimo ir ir įgyvendinimo.

Visuomeninė organizacija "Baltosios pirštinės"
 

1 menesi 

200/ sav

800  EU

Savo veikla siekiame užtikrinti skaidrius rinkimui ir netoleranciją korupcijai visose gyvenimo sferose, skaidrų valstybinių institucijų ir valstybinių įmonių valdymą, bei stiprią pilietinę visuomenę. Stažuotojas padėtų vykdyti pasiruošimo rinkimų stebėjimui veiklas. 

Transparency International" Lithuanian Chapter

1 menesi 

200/ sav

800  EU

Pavyzdžiui, tarptautinės Skaidrumo mokyklos organizavimo žiniasklaidos, viešųjų pirkimų skaidrumo tyrimų, jaunimo sąžiningumo iniciatyvų bei eksperimentų įgyvendinimo ir pan.

 

Užduotys įvairios: užsienio praktikų analizė, gerųjų pavyzdžių paieška, trumpų apžvalgų parengimas, tyrimų vertimas ir redagavimas, renginių logistika ir pan.