Socialines Stažuotes

 

1

Dienos Centro „Mūsų Nameliai“ Forma 

Įtakoti teigiamus socialinius pokyčius bendruomenėje, atstovauti ir ginti socialiai silpnos bendruomenės  – vaikų ir suaugusiųjų – interesus; teikti socialinę, mokymo, informacinę ir kultūrinę paramą socialinės rizikos grupės vaikams ir jų šeimoms. Dienos centre dirba psichologas, psichoterapeutas, socialinis darbuotojas ir menų terapeutas. Organizacijos tikslai ir uždaviniai atitinka  mažiau galimybių turinčios bendruomenės poreikius ir interesus.  Dienos centro, pagrindinis veiklos tikslas: vaikų ir paauglių iš probleminių šeimų socialinės atskirties mažinimas per socialinių, psichologinių, informacinių paslaugų teikimą, socialinės komunikacijos ir emocinio intelekto  įgūdžių ugdymą, tėvų bei jų globėjų pozityvios tėvystės programų vykdymą, ir kitų visuomenei naudingų veiklų organizavimą dienos centrą lankantiems vaikams ir jų šeimoms.

Ieško: Psichologo, psichosocialinių projektų koordinatorių

 

 

2

Viešoji Įstaiga „Šv. Jono Vaikai“ Forma

Mes - bendruomeniniai vaikų globos namai, kuriuose auga vaikai ir jaunuoliai nuo 4 iki 18 metų. Šiuo metu namuose gyvena 21 vaikas. Mūsų siekis, kad kiekvienas vaikas turėtų saugią aplinką, užmegztų artimus ryšius su auklėtojais ir kitais bendruomenės nariais. Sodybų aplinka leidžia atskleisti vaikų gebėjimus ir formuoti tinkamus socialinius bei kasdieninio gyvenimo įgūdžius. Čia jaunuoliai mokosi sutarti vieni su kitais, gaminti maistą, prižiūrėti savo aplinką bei atlikti įvairius namų ruošos darbus. Tikime, kad vaikai užaugs savimi pasitikintys, gebantys savarankiškai mąstyti, dirbti ir kurti savo gyvenimą ateityje. Esame atviri naujiems jauniems kolegoms, kurie atneša naujovių mūsų įmonėje ir vaikams, o mūsų moto - „Augu ir auginu“, todėl savo bendruomenėje auginame ne tik vaikus ir savo darbuotojus.  

Ieško: Socialinio darbuotojo, Užimtumo organizatorių,Psichologą, Pedagogą, Projektų vadovo asistentą.

3

VŠĮ ,,Nacionalinis Socialinės Integracijos Institutas“  Forma

Nacionalinis Socialinės Integracijos Institutas“ jau daugiau kaip 10 metų veikia socialinių inovacijų ir žmogaus teisių ugdymo srityje – nuolat ieško sprendimų, kurie tiesiogiai prisidėtų prie asmenų iš pažeidžiamų grupių atskirties mažinimo ir paskatintų juos dalyvauti visuomeniniame gyvenime. Konkrečiai Senjoro programos komanda dirba su vyresnio amžiaus asmeninis ir teikia jiems pagalbos į namus paslaugas.

Ieško: Senjoro programos vadovo asistentą

4

VŠĮ ,,Global Lithuanian Leaders (GLL)“  

1. Renginių organizavimo asistentė/-as. - Stažuotojas būtų atsakingas už pagalbą organizuojant renginius: nuo komunikacijos, dalyvių administravimo, pranešėjų administravimo iki renginio logistikos. Renginiu Forma

2. Narystės administratorė/-ius - GLL stažuotojui siūlo prisidėti prie GLL tinklo auginimo ir administracijos. Kaip narystės administratorius, stažuotojas bus atsakingas už narystės duomenų bazės tvarkymą, sisteminimą, naujinimą ir priežiūrą. Administratoriu Forma

Ieško: Renginių organizavimo asistentą ir Narystės administratorių

Lithuanian National Foundation Inc.