top of page

Žmonių Teisės Stažuotes

 
 
1

Transparency InternationalLietuvos Skyrius Forma

„Transparency International“ Lietuvos skyrius (TILS) – nepolitinė organizacija, bendradarbiaujanti ir koordinuojanti savo veiklą kartu su viešojo sektoriaus institucijomis, verslu bei nevyriausybinėmis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje.

 

Mūsų tikslas - skatinti pilietines antikorupcines iniciatyvas bei jų organizavimą Lietuvoje.

 

Mes analizuojame nacionalinių ir institucinių antikorupcinių programų ir priemonių efektyvumą, korupcijos apraiškas viešuosiuose pirkimuose, korupciją valstybės ir savivaldybių institucijose bei privačiame sektoriuje, valstybinių ir savivaldos institucijų turimos informacijos prieinamumą piliečiams. Taip pat daug dėmesio skiriame jaunimo sąžiningumo skatinimui ir įsitraukimui į antikorupcines iniciatyvas, antikorupciniam švietimui ir piliečių įgalinimui bei žiniasklaidos skaidrumui.

 

Prie TILS prisijungęs(-usi) praktikantas(-ė) prisidėtų prie veiklų, susijusių su Tarptautinės Skaidrumo mokyklos organizavimo bei įvairių iniciatyvų, kuriomis siekiama stiprinti demokratiją Lietuvoje. „Transparency International“ Skaidrumo mokykla (angl. International  School on Integrity) – savaitės trukmės paskaitų, seminarų bei praktinių užsiėmimų ciklas, kurio metu analizuojama korupcija įvairiuose sektoriuose bei srityse, korupcijos priežastys ir pasekmės, skaidrumas bei kitos su korupcija susijusios temos. Kasmet mokykloje dalyvauja daugiau nei 100 atstovų iš įvairių valstybių – Ukrainos, Azerbaidžano, Gruzijos, Pietų Afrikos ir kt.

 

Nuotraukas apie TILS veiklas galima pamatyti Facebook paskyroje: https://www.facebook.com/tilietuva/

Ieško: TILS komandos savanoris/praktikantas

 
 
2

Lygių Galimybių Plėtros Centras (LGPC) Forma

LGPC vizija – moterys saugios ir laisvos būti! Save laikančios moterimis ir (arba)

socializuotos kaip moterys. Kaip to siekiame? Įvardydamos dėl lyčių nelygybės kylančias problemas ir jas spręsdamos.

Stažuotei kviečiame 1-2 studentes arba studentus, kurie taptų mūsų projekto dirbančiomis moterų teisių NVO koordinatorės asistentais. Galėtų

susipažinti, kaip organizuojamas NVO darbas, prisidėti prie renginių organizavimo, teksų, advokacijos ir švietimo kampanijų rengimo šiomis temomis: lyties ir negalios sankirta, šeimos ir darbo derinimas, vyriškumo normų kaita

ankstyvajame ugdyme ir kt. Bendradarbiaujame ir su Ukrainoje.

Koordinatorė Rūta Venskūnienė

r.venskuniene@veb.lt

Tel. 869816677, 852670693

Ieško: LGPC projektų vadovo asistentas (-ė)

Lithuanian National Foundation Inc.

bottom of page