Žmonių Teisės Stažuotes

Asosiacija LietuvosŽmogaus Teisių Centras (LŽTC) Forma

Žmogaus teisių apsaugos srityje dirbanti nevyriausybinė organizacija, kurios bendraprojektas festivalis „Nepatogus kinas“. Tai socialinis - kultūrinis renginys, kuriantis erdvę žmogaus teisių temoms. Aktualizuodamas pasaulinius įvykius festivalis kuria atvirą diskusiją ir inicijuoja pokytį. Jaunas komandos narys, tai galimybė susipažinti su tuo, kas yra svarbu būtent šiai auditorijai, identifikuoti problemines sritis ir ieškoti būdų, kaip išlikti aktualiems ir spręsti aktualias problemas. Dalyvavimas projekto vykdyme suteikia galimybę per meninę priemonę - kiną, kalbėti svarbiomis žmogaus teisių temomis, užmegzti kontaktus su pasaulyje pripažintais kultūros industrijos profesionalais ir NVO aktyvistais. 

Ieško: Kūrybinės komandos asistentą

 

1

 

 

 

2

Lygių Galimybių Plėtros Centras Forma

Tai 2003 metais veiklą pradėjusi nevyriausybinė organizacija. Organizuojame informacines kampanijas, advokaciją, vykdome mokymus, rengiame straipsnius ir leidinius, teikiame ekspertizę lyčių lygybės, lygių galimybių klausimais. Mūsų organizacija nedidelė (4 darbuotojai), tačiau kelia sau ambicingus tikslus:                             

  •  Siekti moterų ir vyrų lygių teisių įtvirtinimo ir jų įgyvendinimo;            

  • Skatinti lygias galimybes, mažinti diskriminacijos apraiškas vykdant prevencinę veiklą Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatyme nustatytais diskriminacijos pagrindais;     

  • Ugdyti             visuomenės pagarbą įvairovei, žmogaus teisių suvokimą ir nepakantumą diskriminacijai dėl lyties, etninės („rasinės“) kilmės, religijos, negalios, amžiaus, lytinės orientacijos;            

  • Keisti neigiamai stereotipinį moterų bei vyrų, amžiaus grupių, tautinių, etninių mažumų, neįgaliųjų ir kitų socialinių grupių įvaizdį visuomenėje;  

  •  

Per paskutinius tris metus mūsų organizacijoje praktiką ar savanorystę atliko virš 10 jaunų žmonių. Jiems suteikta galimybė pažinti NVO darbo specifiką, prisijungti prie konkrečių projektų įgyvendinimų – atlikti analitines, kūrybines ir administracines užduotis priklausomai nuo praktikantų poreikių ir tuo metu organizacijoje vykstančių veiklų. Sveikiname jaunų žmonių iniciatyvumą ir naujų idėjų siūlymą bei įgyvendinimą.

Ieško: Projektų vadovo asistentą

 

 

3

Transparency InternationalLietuvos Skyrius Forma

Nepolitinė organizacija, bendradarbiaujanti ir koordinuojanti savo veiklą kartu su viešojo sektoriaus institucijomis, verslu bei nevyriausybinėmis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje. Mūsų tikslas - skatinti pilietines antikorupcines iniciatyvas bei jų organizavimą Lietuvoje.

Mes analizuojame nacionalinių ir institucinių antikorupcinių programų ir priemonių efektyvumą, korupcijos apraiškas viešuosiuose pirkimuose, korupciją valstybės ir savivaldybių institucijose bei privačiame sektoriuje, valstybinių ir savivaldos institucijų turimos informacijos prieinamumą piliečiams. Taip pat daug dėmesio skiriame jaunimo sąžiningumo skatinimui ir įsitraukimui į antikorupcines iniciatyvas, antikorupciniam švietimui ir piliečių įgalinimui bei žiniasklaidos skaidrumui.

 

Savo veikla mes siekiame skaidresnės ir sąžiningesnės Lietuvos. Tad ieškome aktyvių, kūrybingų, atkaklių asmenybių, kurios nori prisidėti prie inovatyvių antikorupcinių iniciatyvų įgyvendinimo, geriau suvokti valstybėje vykstančius procesus bei priimamus sprendimus, įgauti patirties tarptautinėje organizacijoje, susipažinti ne tik su šios srities profesionalais, bet ir kitais bendraminčiais, tapti bendruomenės dalimi.

Ieško: TILS komandos savanoris/praktikantas

Lithuanian National Foundation Inc.