top of page

Organizacijos

Kviečiame leidyklas, visuomenines NVOs, kultūrinias organizacijas, ir t.t. kreiptis
į Tautos Fondą paramai. Išpildykite šią formą.
.
Prašimai iš Lietuvos turi būti pristatyti
į TF Vilniaus atstovybe iki gruožio 1.
Siūskite
Pilies g-tve 8 Vilnius, LT 01123
Arba Epaštu
vida.lelkaitiene@gmail.com
Prašimai iš Jungtines Amerikos turi būti pristatyti
TF NYko atstovybe iki vasario 1.

Siūskite

307 West 30th Street New York, NY 10001-2703

Arba Epaštu

info@tautosfondas.org

Lithuanian National Foundation Inc.

bottom of page