Kultūrines Stažuotes

 Nacionalinio Socialinės Integracijos Instituto Forma

Inovatorių slėnį 2015 metais įkūrė mūsų komanda, norėdama atverti duris kūrybos ir darbo erdvei gamtoje. Pagrindiniai mūsų tikslai – socialinio verslo ir socialinių inovacijų plėtra.  Vizija: Atvira erdvė gamtoje, kur susitinka istorija, kultūra, technologijos ir žmonės tam, kad gimtų socialinės inovacijos keičiančios pasaulį.  

Ieško: Komunikacijos asistentą; Projektų vadovo asistentą; Ekologinio švietimo ir jaunimo darbuotojo asistentą; Turizmo ir socialinio verslo plėtros asistentą;

1

2

Vilniaus Senamiestyje Įsikūręs Šiuolaikinio Meno Centras (ŠMC) Forma

Viena didžiausių ir svarbiausių šiuolaikinio meno erdvių Baltijos regione. ŠMC rengia įvairaus pobūdžio šiuolaikinio meno parodas (apie 15 per metus) ir renginius, tokiu būdu siekiant praturtinti kultūrinį miesto gyvenimą ir Lietuvos bei tarptautinį šiuolaikinio meno diskursą.

Ieško: Komunikacijos vadovo asistentą

3

“Bring Together Lithuania” (BTLT) Forma

"Bring Together Lithuania" tai ne pelno siekianti organizacija, kuri siekia suteikti galimybę lietuvių diasporos jaunimui 6 vasaros savaites stažuotis Lietuvoje įsikūrusiose lyderiaujančiose įmonėse, startuoliuose, viešajame sektoriuje ir organizacijose bei pažinti modernią Lietuvą. Dalyviai turi galimybę susitikti ir kurti ryšius su išskirtiniais Lietuvos verslo, inovacijų, politikos, kultūros ir visuomenės lyderiais, atrasti šiuolaikinę Lietuvą bei pažinti savo kultūrinį paveldą.

Ieško: Komunikacijos projektų koordinatorių

4

Lietuvos Kultūros Institutas (LKI) Forma

LKI pagrindinė funkcija yra vykdyti Lietuvos kultūros sklaidą užsienyje ir pristatyti pasauliui Lietuvą per kultūrą - https://lithuanianculture.lt/apie-mus/. 

  1. Komunikacijos sritis. Siūlome prisijungti prie Lietuvos kultūros instituto ir praktiškai panaudoti studijų metu įgytus rašymo, tekstų kūrimo, grafinio dizaino ir pan. žinias, formuoti tvirtesnius profesinius įgūdžius. Projektų vadovo asistentui būtų formuluojamos užduotys – su Lietuvos kultūros instituto veikla susijusios informacijos vertimas arba rengimas anglų kalba ir jos paruošimas sklaidai internete (svetainėje, socialiniuose tinkluose). Taip pat kitos su komunikacija susijusios užduotys, kurios būtų derinamos su stažuotoju. Iš stažuotojo taip pat tikimasi iniciatyvos ir jo pačių siūlymų.

  2. Žinių projektų sritis. Siūlome prisijungti prie Lietuvos kultūros instituto ir praktiškai panaudoti studijų metu įgytas duomenų rinkimo ir analizės bei vertinimo žinias, formuoti tvirtesnius profesinius įgūdžius. Projektų vadovo asistentui būtų formuluojamos užduotys – su parengti Lietuvos kultūros instituto vykdomų programų ir projektų rezultatų analizės ir vertinimo gaires (išsiaiškinti, kokie duomenys turėtų būti renkami, pasiūlyti vertinimo sistemą/įrankį ir pan.). Taip pat kitos panašios užduotys, kurios būtų derinamos su stažuotoju. 

Institutas kviečia prisijungti stažuotoją ir siūlo galimybę dirbti drauge su projektų vadovais komunikacijos, programų ir projektų pasiektų rezultatų (duomenų) vertinimo srityse. Institute kasmet praktiką atlieką Vilniaus universiteto studentai, prie nuolatinės komandos 6 mėnesiams prisijungia savanoris iš Europos Sąjungos šalių

Ieško: LKI siūlo dvi galimybes - komunikacijos ar žinios projektū sritį.

Lithuanian National Foundation Inc.