top of page
Covid19-TF-m.jpg

Finansų ministro Viliaus Šapokos įkurtu COVID-19 pasekmių mažinimo fondu rūpinsis Prezidentės Dalios Grybauskaitės vadovaujama žymių šalies medikų, mokslininkų ir verslo atstovų komanda. Fondo lėšos bus skiriamos pagalbai tiems, kuriems jos labiausiai reikia. Pirmosios surinktos lėšos bus skiriamos medikams ir ligoniams – perkamos asmens apsaugos priemonės, reagentai ir kita medicininė įranga. Vėliau poreikis bus analizuojamas ir tikslinamas, visuomenė nuolat bus informuojama, kiek surinkta lėšų ir kam jos naudojamos

Galima rasti daugiau informacijos apie fondo veiklą Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos svetainei: https://lietuvosfinansai.lt/

Tautos Fondo taryba nubalsavo atskirti $10,000 Covid-19 fondui.

Aukoti čekiu Covid-19 fondui lėšus per Tautos Fondą:

Išrašant čekius, skirtus Covid-19 fondui, nurodykite adresatą (Pay to the Order of:) "Lithuanian National Foundation" bei paskirtį (For:) "Covid-19 fondui" ir atsiųskite šiuo adresu: Lithuanian National Foundation, 307 West 30th St, New York, NY 10001.

Aukoti su Paypal Covid-19 fondui per Tautos Fondą paspauskite baltą ir raudoną banerį čia apačioj:

(prašau išpildykit savo adresa)

BANERIS fondas.jpg

Lithuanian National Foundation Inc.

bottom of page