top of page

Raimundas Šližys

Raimundas Sližys yra Tautos Fondo Tarybos narys.

Chemijos inžinierius- BE laipsnį gavęs iš Cooper Union; MBA – iš Bernard Baruch College.

Organizaciniai pasiekimai: ilgametis JAV LB Niujorko Brooklyn / Queens Apylinkės ryšių su visuomene atstovas; JAV LB Niujorko Apygardos ryšių su visuomene atstovas (1992-2004) ir dabartinis jos vice-pirmininkas; JAV LB direktorių valdybos narys (1997-2005), Niujorko atstovas judėjime Lietuvai siekiant tapti NATO nare; Maironio lituanistinės mokyklos tėvų komiteto narys; Lietuvių Piliečių Klubo valdybos narys.

Lithuanian National Foundation Inc.

bottom of page