Onute Adams

Biologė, laboratorijos technikė. Gavo BS laipsnį Brooklyn College. TF valdybos narė; Maironio lituanistinės mokyklos mokytoja.

Lithuanian National Foundation Inc.

© 2023 by Make A Change.
Proudly created with Wix.com