top of page

Nida Milukaitė-Angeliadis

Gimiau NYko apylinkeje. Augant aš ir mano šeima gausiai dalyvavom NYko lietuvių veikloj. Baigiau Maironio Lituanistine mokyklą, šokau Tryptinio tautiniu šokių grupei, dainavau jaunimo chore, lošiau tinklinį NY LAK komandoje, ir vadovavau NYko Neringos skaučių skiltį.

Mokslus baigiau Holy Trinity High School Hicksville,NY 1979m. ir Hofstra University Hempstead, NY Computer Science BS su Math minor cum laude 1983m. Pradėjau dirbti Airborne Instruments Laboratory kaip Software Engineer 1982m. prieš baigant mokslus ir tęsiau ta darbą iki 1996 kada as nutariau pasilikti namuose auginti mano du vaikus. Mano vaikai kalba lietuviškai, baige Maironio mokyklą, ir dalyvauja lietuviškoj veikloj, įskaitant daugelį šokių ir dainų švenčių, Neringos ir skautų stovyklas, ir stažes Lietuvoje.

Maždaug 2002 metais, aš peremiau NYko Neringos ir Tauro Skautu tuntininkes pareigas del 7 metus. Kai vaikai paaugo, 2009 m. grižau dirbti ta patį darbą kur ankščiau buvau dirbus, nors sena kompanija dabar perimta ir vadinasi L3Harris Corporation. Dabar gyvenu Huntington, NY.  Turėdama daugiau laiko, nes vaikai kaip tik baigia universiteta, mielai prisidedu prie Tautos Fondo tarybos veikla.

Lithuanian National Foundation Inc.

bottom of page