top of page

Marius Marijošius

Vytauto ir Kotrynos Marijošių sūnus Marius gimė 1940 m. spalio 2 d. Kaune. 1944 m. su tėvais pasitraukė iš Lietuvos ir karo metus praleido Austrijoje. 1948 m. atvyko į Ameriką, apsigyveno New Britain CT, kur baigė pagrindinius mokslus. 1960-64 atliko kariuomenės tarnybą US Air Force. 1965 m. baigė ekonomikos ir buhalterijos mokslus University of Hartford (BS – summa cum laude) ir 1968 m. įsigijo magistro laipsnį (MBA) New York Universitete. Profesinį darbą pradėjo konsultanto pareigose Booze Allen & Hamilton korporacijoje. Vėliau dirbo bankuose ir Wall Street firmose, kur vedė asmeninio turto investavimo ir tarptautinių investicijų skyrius. Darbo reikalais gyveno Šveicarijoje ir Anglijoje, plačiai keliavo, įsteigė ir tvarkė banko skyrius Londone, Bahrain, Dubai, Geneva, Lugano, Singapore, Hong Kong, Bahamas ir Amerikoje. Tarnavo įvairių banko investavimo ir Wall Street kompanijų skyrių tarybose. 1990 m. prisidėjo prie rašymo ir išleidimo knygos Global Custody, Strategic Issues and Implications.

Vedė Aldoną Šileikytę ir drauge užaugino tris sūnus – Marių, Dainių ir Vydą. Dabar gyvena Port Washington, New York.

Į Tautos Fondo tarybą išrinktas 2007 m. birželio 2 d. Yra TF Finansų komisijos narys.

Lithuanian National Foundation Inc.

bottom of page