top of page

Jonas Stankūnas

Gimė 1940m. gruodžio 16d. Kaune. Į JAV atvyko po karo. Manhattan College įsigijo civilinės inžinerijos bakalauro laipsnį ir Cooper Union civilinės inžinerijos magistro diplomą. Būdamas studentas priklausė Korp. Neo-Lithuania ir buvo jos valdyboje. Malcolm Pirnie, Inc. gamtosaugos inžinerijos firmoje eina Vice-Prezidento pareigas. Taip pat yra šios firmos direktorių tarybos narys ir vyriausias inžinierius. Priklauso profesinėms organizacijoms ir yra apdovanotas įvairiais atžymėjimais savo srityje.

Vedęs Giedrę Noakaitę. Drauge užaugino tris vaikus – Darių, Nidą ir Rytą.

Šiuo metu yra TF tarybos narys ir dirbuojasi TF Finansų bei Paramos skirstymo komisijose.

Lithuanian National Foundation Inc.

bottom of page