top of page

Gintautas Žemaitaitis

Gintautas Žemaitaitis gimė 1936 metais Vilkaviškyje, Suvalkijoje. 1949m. atvyko į Waterbury, Connecticut.

Baigė Quinnipiac University, kur studijavo finansus ir ekonomiją. Dirbo Liggett Drug Co,. Arnold-Orowheat Foods Co., MK Co., So. Orange Savings Bank, ir Kasa Lithuanian Federal Credit Union, kaip Generalinis Direktorius.

Nuo 1995 iki 2008 metų gyveno Lietuvoje. Dirbo Litekso vilnos audimo fabrike, finansų direktoriaus pareigose nuo 1995 iki 2002 metų.

Aktyviai dalyvauja lietuviškoje veikloje: 25 metus buvo JAV Lietuviu bendruomenės Stamford’o Apylinkės pirmininkas, 3 metus Connecticut apygardos pirmininkas, 10 metų New York’o Maironio mokyklos tėvų komiteto pirmininkas, ir 2 metus Tautos Fondo finansų komiteto narys.

2012 metų Tautos Fondo metinio susirinkimo metu (vykusio birželio 9 dieną) buvo išrinktas Tautos Fondo Tarybos pirmininku.

Lithuanian National Foundation Inc.

bottom of page