top of page

Deborah Pileikienė

Gimiau 1959 m. Newark, NJ. Ramučio ir Danguolės Didžbalių šeimoje.

Baigiau dr. Vinco Kudirkos Šeštadieninę mokyklą, o bakalaurą įsigijau Kean universitete, Union, NJ interjero dizaino srityje. Dvylika metų šokau Liepsnos tautinių šokių grupėje ir vienu metu mokinau tautinius šokius. Nuo 1965 m. priklausau Lietuvių skautų sąjungai ir 2000 m. buvau Šatrijos vietininkijos, Hartford, CT vietininike.

Buvau Kean universiteto studentų skyriaus „American Society of Interior Designers“ pirmininke. 1984-1994 m., kovos už Lietuvos nepriklausomybę laikais, dirbau „Americans for an Independent Lithuania“ valdyboje. 2000-2006 m. buvau mūsų gyvenamosios apylinkės ”Chestnut Heights Association” pirmininke. 2001-2013 m. dalyvavau “Suffield Foundation for Excellent Schools” organizacijoje. Vienus metus buvau šios organizacijos Lėšų kėlimo komiteto vicepirmininke. Nuo 2010 m. esu Hartfordo ligoninės Insulto patariamosios tarybos narė.

Su vyru Vytautu užauginome dvi dukteris Gabiją ir Deaną. Gyvename West Suffield, CT.

Nuo pat mažens dalyvauju lietuvių organizacijose ir džiaugiuosi turėdama progos prisidėti prie Tautos Fondo veiklos.

Lithuanian National Foundation Inc.

bottom of page