Archyvai

April 2018
M T W T F S S
« Nov    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Globojami Fondai

TAUTOS FONDO GLOBOJAMI FONDAI

Danutės ir Vytauto Anonių fondas. Jų įsteigtas fondas skiriamas užribių lietuvių studentams mokytis Vilniaus universitete.

Henriko Blazo fondas. Įsteigtas Alfonso ir Ignos Tumų Ignos tėvui žurnalistui Henrikui Blazui pagerbti. Skiriamas Lietuvos Žurnalistikos instituto studentų stipendijoms.

Dr. Nijolės Bražėnaitės-Paronetto fondas. Įsteigtas paremti Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos abiturientų premijoms.

Dr. Juozo Brundzos fondas. Įsteigtas Pranutės Brundzienės savo vyro veterinarijos gydytojo atminimui. Skiriamas Lietuvos Veterinarijos akademijos studentų stipendijoms.

Ramučio Bulotos fondas. Įsteigtas Eugenijos Bulotienės savo sūnaus atminimui. Skiriamas paremti Rytų Lietuvos mokykloms.

Juozo Giedraičio fondas. Įsteigtas Vyskupo Pauliaus Baltakio, OFM, Jurgio Valaičio, Algio Vedecko, Prano Povilaičio ir Jono Vainiaus, Tautos Fondo rėmuose, pagerbti ilgametį Tautos Fondo tarybos ir valdybos pirmininką Juoza Giedraitį. Skiriamas lietuvių kilmės kaimo moksleivių stipendijoms.

Bonifaco Matečiūno fondas. Įsteigtas jo palikimo dėka. Skiriamas studentų stipendijoms ir kultūrinei veiklai Lietuvoje.

Jurgio Milerio fondas. Įsteigtas Albino Miluko pagerbti savo tėvo Viktoro Miluko pradžios mokyklos mokytoją Jurgį Milerį. Skiriamas Vilniaus pedagoginio unversiteto studentams.

Salomėjos Narkeliūnaitės fondas. Įsteigtas jos gerbėjų jos mirties proga. Skiriamas Lietuvos Žurnalistikos instituto studentams.

Našlaičių fondas. Įsteigtas Vytauto ir Danutės Anonių. Skiriamas remti našlaičių namus.

Vytauto “Ted” Norkūno fondas. Jo įsteigtas fondas skiriamas remti Karaliaučiaus krašto lietuviškas mokyklas ir lietuviškas bendruomenes.

Antano ir Marcijonos Sabutytės Pagojų šeimos fondas. Įsteigtas Petro Pagojaus. Skiriamas šelpti kaimo neturtingas bei tvarkingas šeimas ir jų vaikus.

Reginos ir Antano Purų fondas. Įsteigtas jų palikimo dėka. Skiriamas remti Vasario 16-os gimnazijai ir Pietų Amerikos studentams norintiems mokintis gimnazijoje.

Zigmo Raulinaičio fondas. Įsteigtas Tautos Fondo Tarybos dėka. Skiriamas Karo mokyklos kariūnų premijoms.

Algio Rimo Švietimo fondas. Įsteigtas Algio Rimo šeimos ir jaunystės draugų pastangomis jo atminimui pagerbti. Skiriamas Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos instituto studentų stipendijoms.

Giedrės Šalčiūtės-Sidrienės fondas. Įsteigtas Dr. Rimvydo Sidrio savo žmonos Giedrės Sidrienės atminimui. Skiriamas remti Rytų Lietuvos mokyklas ir mokytojus.

Dr. Konstancijos Paprockaitės-Šimaitienės fondas. Įsteigtas Virgilijos Remėzienės savo tetos dr. Šimaitienės atminimui pagerbti. Skiriamas Zarasų bažnyčios, gimnazijos ir muziejaus paramai.

Elenos Urbaititės fondas. Įsteigtas jos palikimo dėka. Skirimas Dailės akademijos skulptūros katedros studentų stipendijoms.

Algio Vedecko fondas. Įsteigtas remti Kalnųjų pradinę mokyklą.

Rimvydo Žukausko architektūros fondas. Įsteigtas Nijolės Žukauskienės savo vyro architekto Rimvydo Žukausko atminimui. Skiriamas Vilniaus universiteto architektūros studentų stipendijoms.