Archyvai

April 2018
M T W T F S S
« Nov    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Tautos Fondo Metinis Susirinkimas 2008 gegužės 17 d.

May 17th, 2008 by TF valdyba

PRESS RELEASE

Praeitą šeštadienį, 2008 gegužės 17 d., įvyko 34-asis Tautos Fondo Metinis susirinkimas.

Susirinkimas prasidėjo truputį po 10-os val. Dalyvavo dauguma Tarybos narių, Valdybos nariai, ir svečiai. Ypatingas svečias buvo J.E. amb. Jonas Paslauskas, Lietuvos Generalinis Konsulas New York’e. Amb. Paslauskas pasveikino Tautos Fondą su jo veikla.

Tautos Fondo susirinkimas 2008

TF Tarybos pirmininkas Algis Vedeckas pagerbė A.A. Juoza Giedraitį, kuris labai daug dirbo dėl Tautos Fondo išplatinimo ir aukų rinkimo. Jonas Vainius iškėlė pasiūlymą įkurti specialų Juozo Giedraičio Fondą ir išleisti monografiją apie Juozą Giedraitį. Abu pasiulymai buvo Tarybos priimti.

Raimundas Šližys apibūdino Lietuvos Enciklopedijos pervedimą į skaitmenini formatą. Šis projektas jau eina prie galo. Jam labai kruopščiai vadovavo Raimundas Šližys.

Greitai galima bus atsiversti Lietuvišką Enciklopediją internete.

Kiti sėkmingi projektai tai yra “Knygos Lietuvai”, kuriam projektui vadovauja dr. Rožė Šomkaitė. Ji suorganizavo išleidimą trijų naujų knygų, kurios bus išdalintos mokykloms – Lietuviai Arktyje (lietuvių ir anglų kalboje), A. Gurevičiaus Sąrašai ir Gyvenimas duobėje.

„Knygos mokyklų bibliotekoms” projektas iškelia Tautos Fondo susirūpinimą mokyklų bibliotekų nuskurdinimu. Mokyklų įdukrinimo ir paramos komisija bendradarbiaujant dr. Rožės Šomkaitės ir dr. Nijolės Bražėnaites-Paronetto apsiėmė šį milžinišą darbą papildyti Lietuvos mokyklų bibliotekas auklėjimo ir grožinės literatūros knygomis. Aukotojai gali paremti šį projektą $100 auka. Už tą sumą bus pristatyta vertingų knygų į vieną mokyklą.

Projektas “Mokyklu idukrinimas” dar vis sekmingai vyksta. Aukotojai gali paremti savo pasirinkta mokykla su mazesne ar didesne auka, ir TF prides 25% prie aukos.

Buvo aptarta ir kitu TF vietoviu veikla – butent Vilniuje ir Florida. Vilniuje TF Atstovybe veikia gerai, o Florida Atstovybe labai pagyvejo. Ten buvo suruostas labai sekmingas koncertas kartu su latviais.

Po pietu pertraukos buvo isrinkta nauja Taryba: Algis Vedeckas pasitrauke is TF Tarybos ir tapo Tautos Fondo Tarybos Pirmininkas Emeritus. Taip pat pakeltas i Tarybos Pirmininkus Emeritus buvo Jonas Vilgalys. Jurgis Valaitis pakeltas i Tautos Fondo Garbes Pirmininkus.

Nauja Tautos Fondo Tarybos pirmininke isrinkta dr. Giedre Kumpikaite.

Naujai į Taryba isrinktos dr. Roze Somkaite, Laima Sileikyte Hood. Perrinkti i Taryba yra dr. Nijole Brazenaite-Paronetto ir Saulius Sirusas. Is Tarybos isstojo Razgaitis. Kandidatais pasiliko Edvinas Giedrimas ir Neila Baumiliene.

Naujas Valdybos pirmininkas pakviestas Vladas Sidas. Raimundas Slizys pasilieka vicepirmininkas. Kitas valdybos sastatas bus parinktas neuzilgo.

I revizijos komisija buvo perrinktos Vida Jankauskiene ir Laima Lileikiene. Naujai isrinktas Kestutis Bileris.

Tautos Fondas:

  • Isipareigoja, kaip ir anksciau, neleisti uzmiršti kovojusiu uz Lietuvos laisve zygiu ir auku.
  • Su giliu rupesciu stebi bei vertina Lietuvos kulturinio ir politinio gyvenimo negeroves, tikisi, kad Lietuvos jaunesnioji karta aktyviai isijungs i Lietuvos pilietine ir visuomenine veikla.

Susirinkimas igalioja Tautos Fondo taryba:

  1. Remti pietryciu Lietuvos ir Karaliauciaus srities mokyklas ir mokytojus
  2. Rupintis uzribio etniniu lietuviu zemiu kultura.
  3. Puoseleti pokario pasipriešinimo, tremties istorijos ir jaunimo auklejimo temomis parašytos literaturos platinima Lietuvos mokyklose.
  4. Testi ir remti jaunimo konkursus, kaip sekminga tautinio ugdymo priemone.
  5. Remti jaunimo organizaciju veikla, kuri yra labai paveiki supazindinant jaunima su Lietuvos istorija, gamta ir skatinant pilietiškuma.
  6. Testi „Teviškes šviesos” priedo prie Valstieciu laikrašcio laidas.
  7. Remti ALTos informacine veikla per Jungtini Pabaltieciu komiteta, Washington, DC (JBANC).

Sveikiname naujai isrinktus Tarybos ir Valdybos narius ir linkime visiems gero ir kuribingo tautinio darbo.

Comments are closed.