Archyvai

April 2018
M T W T F S S
« Nov    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Tautos Fondo Metinis susirinkimas įvyko 2007 m. birželio mėn. 2 d.

July 30th, 2007 by TF valdyba

image0021.pngTF2007-1Praėjusį šeštadienį, birželio 2 d., Tautos Fondo raštinėje, 307 West 30th Street, Manhattan įvyko 33-iasis Tautos Fondo metinis susirinkimas. Diena buvo graži, susirinko Tautos Fondo narių, svečių, Taryba ir Valdyba. Darbotvarkė buvo netrumpa, bet pranešimai — konkretūs, sklandūs ir prasmingi.

TF finansinė padėtis yra gera, projektai vertingi. Tarp jų, yra, žinoma, mokyklų įdukrinimo programa, tautiškos pakraipos spaudos rėmimas, knygų apie partizanus ir tremtinius platinimas, Rytų Lietuvos mokyklų parama, taip pat ir praeitais metais pradėtas kuprinių pradinukams dovanojimas. Mokyklų įdukrinimo ir paramos komisijos dėka pradėtas naujas projektas – praturtinti Lietuvos mokyklų bibliotekas neiškraipytos istorijos ir tautinio pobūdžio knygomis.

Savo pranešime Tarybos pirmininkas Algis Vedeckas priminė, kad šis susirinkimas vyksta 15 metų formalaus VLIK’o veiklos užbaigimo šešėlyje. Jis taip pat pastebėjo, kad šiais metais sukanka 5 metai po TF knygos pasirodymo. A. Vedeckas pabrėžė, kad Tautos Fondas tęsia bendrus buvusio VLIK’o demokratizacijos siekius, kad, nors ir persitvarkiusi, organizacija laikosi tautinių principų – skatina tautiškumo išsilaikymą, ir ne tik švietimo srityse.

TF2007-2TF Valdybos pirmininkė dr. Giedrė Kumpikaitė davė praeitų metų TF veiklos ir pasiekimų santrauką. Dr. Nijolė Bražėnaitė-Paronetto, Mokyklų įdukrinimo ir labdaros komisijos primininke, pranešė, kad yra įdukrintos jau 259 mokyklos, o įdukrintojų aukų suma ligi dabar pasiekė 193,000 dol. Šiuo metu didelis dėmesys yra skiriamas į visų Lietuvos mokyklų aprūpinimą knygomis apie pokario pasipriešinimo istoriją ir tremtį. Buvo suorganizuoti straipsnių konkursai partizaninio pasipriešinimo ir tremties temomis.

,,Knygos Lietuvai” projekto vadovės dr. Rožės Šomkaitės pranešimas irgi apėmė visų metų laikotarpį. Lietuvoje yra apie 1,500 įvairių mokymo institucijų, kurioms skiriama tik po vieną knygą. ,,Knygos Lietuvai” projektas pristato knygas per rajonų švietimo skyrius; šiais metais jau pristatytos 5 knygos, ruošiamos pristatymui dar trys.

TF2007-3Šio susirinkimo kalbėtojas buvo TF Atstovybės Vilniuje vicepirmininkas dr. Kazimieras Garšva. Jis kalbėjo daugiausia apie Rytų Lietuvos mokyklų reikalus ir švietimo problemas. Buvo įdomu, nes daug narių nebuvo susipažinę su sudėtinga situacija Vilniaus krašte.

Susirinkime buvo perrinkti keturi Tarybos nariai: dr. Algirdas Lukoševičius, Jonas Stankūnas, Jonas Vainius, Irena Veitienė, išrinktas vienas naujas Tarybos narys — Marius Marijošius. Per pietų pertrauką vyko draugiškas pabendravimas. Tai buvo malonus, prasmingas ir kūrybingas susirinkimas.

Dr. Giedrė Kumpikaitė
Tautos Fondo valdybos pirmininkė

Comments are closed.