Archyvai

April 2018
M T W T F S S
« Nov    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Tautos Fondo 2007 metinio susirikimo nutarimai

July 30th, 2007 by TF valdyba

Tautos Fondo nariai, susirinkę į 33-ąjį Tautos Fondo metinį narių susirinkimą, įvykusį Tautos Fondo patalpose New Yorko mieste 2007 m. birželio 2 d.
Su širdgėla prisiminė 66-erių metų birželio 15-osios lemtingų įvykių sukaktį Lietuvos teritorijoje: Lietuvos žmonių trėmimą į Sibirą darbams miškuose, kasyklose, tolimos šiaurės salose, daugelio mirčiai.
Įsipareigoja neleisti užmarštin nutekėti kovojusių už Lietuvos laisvę partizanų žygių.
Su rūpesčiu vertina Lietuvos politinio ir kultūrinio gyvenimo negeroves ir tiki, kad jos bus išspręstos.

Susirinkimas įgalioja Tautos Fondo tarybą:
1. Remti pietryčių Lietuvos mokyklas ir mokytojus, atitaisant okupantų padarytą žalą.
2. Prašyti Lietuvos Respublikos Vyriausybę vyresnėse klasėse visus dalykus pagal Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos įstatymus dėstyti valstybine lietuvių kalba ir stiprinti lietuvių kalbos mokymą.
3. Kviesti Švietimo ir mokslo ministeriją tiesiogiai finansuoti tų vietovių mokyklas, kuriose pamokos dėstomos ne vien valstybine lietuvių kalba.
4. Rūpintis užribinio etninių lietuvių žemių kultūra; įkurti Breslaujos rajone lietuvių kultūros ir švietimo centrą.
5. Tęsti mokyklų įdukrinimo programą.
6. Organizuoti ir remti jaunimo konkursus, kaip sėkmingą tautinio ugdymo priemonę.
7. Remti jaunimo stovyklas ir iškylas labiau juos supažindinant su Lietuvos gamta, kultūra, istorija ir papročiais.
8. Tęsti „Tėviškės šviesos“ priedo prie „Valstiečių laikraščio“ laidas.
9. Remti spaudą, įskaitant „XXI amžiaus“ priedą „Atodangas“, puoselėjančią pilietiškumą bei tautiškumą.
10. Remti lietuvių ALTos informacinę veiklą per Jungtinį pabaltiečių komitetą Washington, DC.

Susirinkimas pritaria
1. Karaliaučiaus srities, Vilniaus krašto ir kitų Lietuvos užribių mokyklų paramai.
2. Lietuvos mokyklų paramai, kad jos būtų aprūpintos laisvės kovų ir tremčių tema parašytomis knygomis.
3. Ypatingai padėkoti Švietimo ir mokslo ministerijai už Lietuvos jaunimo pilietinį ir tautinį ugdymą.
4. Paremti moksleivių rašinių konkurso knygos „Mūsų seneliai prisimena Sibiro tremtį, vargą ir badą“ išleidimą.
5. Iniciatyvai supažindinti visuomenę su žymių asmenų monografijomis ir kitais darbais.

Susirinkimas pabrėžia, kad demokratijos puoselėjimas, lietuvių jaunimo pilietinis, moralinis bei tautinis ugdymas dabar yra ir ateityje bus pagrindiniai Tautos Fondo uždaviniai.

Metinis susirinkimas dėkoja Tautos Fondo tarybai, valdybai ir komisijoms už veiksmingą ir pasiaukojantį darbą, o visiems rėmėjams už tautišką susipratimą ir aukas.

Metinis susirinkimas išreiškia ypatingą padėką Jonui Vilgaliui už jo per daugelį metų atliktą pasiaukojantį darbą einat TF Tarybos nario, Valdybos pirmininko ir Tarybos pirmininko pareigas.

Comments are closed.