Archyvai

April 2018
M T W T F S S
« Nov    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Jonas Vainius

Jonas Vainius Jonas Vainius savo amžiumi yra vienas iš jauniausių Tautos fondo darbuotojų. Jis savo veikla yra puikus pavyzdys ir kitiems kaip yra dirbama Lietuvos labui.

Jis gimė 1953.01.12 New Yorko mieste Brooklyne. Lietuviškai au­klėjamas nepasidavė svetimtaučių įtakon ir iki šiai dienai išliko stipriu lietuviu. Jis baigė New Yorko Maironio Lituanistinę mokyklą, eilę metų dalyvavo Tryptinio tautinių šokių ansamblyje, veikė su ateitininkais, buvo jų Studentų sąjungos centro valdyboje, dirbo ir New Yorko Atletų klubo valdyboje, apie 10 metų buvo Lietuvių Katalikų Susivienijimo tarybos nariu, dalyvavo ir JAV LB veikloje, būdamas Krašto valdyboje vicepirmininku finansų reikalams.

1974-aisias metais lankydamas lietuvių kalbos kursus Vilniaus universitete, turėjo progą iš arčiau susipažinti su komunistine Lietuvos okupacija.

1974 metais baigė New Yorko universitete ekonominius mokslus. 1976 ten gavo ir magistro laipsnį finansų ir tarptinės prekybos srityje. Toliau tęsė studijas ir gavo valdžios teisę būti CPA (patvirtintuoju viešuoju sąskaitininku). Pradėjo dirbti įvairiose finansinėse ir investicijų įstaigose. Buvo vyriausiu finansinių reikalų kontrolieriumi, o nuo 1997 metų- elektroninių sistemų finansams bei prekybai konsultantas ir dėstytojas.

Daug veikė Tautos fondo labui. 1993, 1995, 1998 ir 2001 išrenkamas į fondo tarybą. 1993-1997 pirmininkavo jos finansų komisijai, kuri buvo atsakinga už TF kapitalo investiciją ir finansinius reikalus. Jis taip pat buvo Tarybos įgaliotas parinkti CPA firmą patikrinimui TF metinių finansinių apyskaitų. Prisidėjo ir prie TF atstovybės įsteigimo Vilniuje. 2000 metais buvo Tarybos paskirtas pirmininkauti TF įstatų pakeitimo komisijai. Jos vardu jis pristatė XXVII metiniam narių susirinikmui visą eilę pasiūlymų dėl papildymų ir pakeitimų esamuose įstatuose. Po ilgų diskusijų susirinkimas dau­gumą pasiūlymų patvirtino.

Comments are closed.