Archyvai

May 2012
M T W T F S S
« Feb   Jun »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Jurgio Valaičio 90-asis gimtadienis

2011m. gegužės 21d.

2011-ųjų metų gegužės 21 dieną buvo švenčiamas ilgamečio Tautos Fondo tarybos nario ir tarybos garbės pimininko Jurgio Valaičio 90-asis gimtadienis.

Nuotraukoje (iš kairės): Jubiliatas ir Tautos Fondo garbės pimininkas Jurgis Valaitis, Tautos Fondo Tarybos pirmininkė Dr. Giedrė Kumpikaitė, Lietuvos generalinis konsulas Niujorke . . . → Read More: Jurgio Valaičio 90-asis gimtadienis

Jurgis Valaitis – garbės pirmininkas

Gimė 1921.V.22 Marijampolėje. Inžinierius, visuomenininkas. Pradžios mokyklą lankė Klaipėdoje ir ten baigė gimnaziją 1939 m., prieš pat Klaipėdos krašto prijungimą prie Hitlerio valdomos Vokietijos. Nenorėdamas patekti į vokiečių kariuomenę, skubiai bėgo į Didžiąją Lietuvą. Tų pačių metų rudenį įstojo į Vytauto Didžiojo universiteto Statybos fakultetą. Baigė 1944 m. pavasarį, apgynęs diplominį projektą iš tiltų . . . → Read More: Jurgis Valaitis – garbės pirmininkas

Algis Vedeckas – garbės pirmininkas emeritus

Gimė 1927.X.1 Užkalnupio k., Raseinių valsčiuje. Baigė Kalnujų pradžios mokyklą. Mokėsi Raseinių gimnazijoje. Karo metu pasitraukė į Vokietiją. 1947 Scheinfelde baigė gimnaziją. 1949 atvyko į JAV. Korėjos karo metu, 1952-1954, atliko karinę tarnybą Jungtinių Amerikos Valstijų kariuomenėje.

1957 baigė Brooklyn College BA laipsniu ekonomikoje. 1961 Syracuse universitetas suteikė MBA laipsnį. Studijų metu ir jas . . . → Read More: Algis Vedeckas – garbės pirmininkas emeritus

Laima Šileikytė-Hood – TF Valdybos pirmininkė

Laima Sileikytė-Hood gimė 1939m. Kaune. 1949 m. atvyko į Ameriką; baigė Maironio šeštadieninę mokyklą, priklausė skautams ir tautinių šokių grupei „Tryptiniui“.

Baigus Annhurst kolegija, tęsė studijas Fordham universitete, kur įsigijo magistro laipsnį iš socialinio darbo (social work). Po to dar du metus specializavosi vaikų ir šeimų psichoterapijoje.

Dirbo Brooklyno katalikų organizacijai Catholic Charities vaikų . . . → Read More: Laima Šileikytė-Hood – TF Valdybos pirmininkė

Onute Adams

Biologė, laboratorijos technikė. Gavo BS laipsnį Brooklyn College. TF valdybos narė; Maironio lituanistinės mokyklos mokytoja.

Biologist, lab technician. B.S. at Brooklyn College. Member of the Executive Council of the Lithuanian National Foundation; ESL teacher at the Maironis Lithuanian School.

Arūnas Tirkšliūnas

Arūnas Tirkšliūnas gimė 1971m. Siauliuose. Nuo mažumės domėjosi tiksliaisiais mokslais, ypač matematika. Dar mokydamasis mokykloje, nuolat dalyvavo matematikų olimpiadose. 1989-taisiais įstojo į Kauno Technologijos Universitetą (KTU), kurį baigė 1993-siais su pagyrimu (Cum Laude), įgydamas Elektronikos Inžinieriaus bakalauro laipsnį. Toliau tęsė magistrantūros studijas Kauno Technologijos Universitete, tuo pat metu sėkmingai išlaikydamas reikiamus egzaminus tęsti studijas . . . → Read More: Arūnas Tirkšliūnas

Dr. Giedrė M. Kumpikas

Dr. Giedrė Kumpikaitė dirba Prancūzų kalbos studijų Profesore Long Island Universiteto C.W. Post padalinyje. Profesorė yra baigusi Hunter College BA ir MA laipsniais iš Prancūzų kalbos ir literatūros studijų. Mokslų Daktarės (PhD) laipsnis pasiektas City University of New York, Graduate Center. Taip pat MA laipsnis iš Anglų kalbos ir literatūros gautas Queens College.

Organizaciniai . . . → Read More: Dr. Giedrė M. Kumpikas

Dr. Nijolė Bražėnaitė-Paronetto

Gimė 1923. VIII. 26 Utenoje. Medicinos daktarė patologė, visuomenininkė. Vieno žymiausių partizanų vadų Juozo Lukšos (Daumanto) žmona.

1947 baigė Leopoldo Franzeno universiteto Innsbrucke, Austrijoje, Medicinos fakultetą. 1948 – 1953 Nacionalinio kraujo perpylimo centro ir Vėžio instituto Paryžiuje asistentė.

JAV 1954 – 1959 specializavosi ir stažavosi Mt. Vernon, NY, ligoninėje, Metropolitan ir Mount Sinai . . . → Read More: Dr. Nijolė Bražėnaitė-Paronetto

Marius Marijošius

Vytauto ir Kotrynos Marijošių sūnus Marius gimė 1940 m. spalio 2 d. Kaune. 1944 m. su tėvais pasitraukė iš Lietuvos ir karo metus praleido Austrijoje. 1948 m. atvyko į Ameriką, apsigyveno New Britain CT, kur baigė pagrindinius mokslus. 1960-64 atliko kariuomenės tarnybą US Air Force. 1965 m. baigė ekonomikos ir buhalterijos mokslus University . . . → Read More: Marius Marijošius

Evaldas Remeza

Gimė 1941.IV.28 Jonavoje. Ilgametis Tautos fondo tarybos narys. Statybos inžinierius; turi savo įstaigą New Yorke. New Yorko universiteto City College School of Engineering įgijo inžinerijos bakalauro ir magistro diplomus. Columbia universitetą baigė civilinės inžinerijos diplomu. Buvo JAV kariuomenės Corps of Engineers karininkas, Manhasset miesto tarybos (Plandome Road Commission) narys.

New Yorke baigė Maironio šeštadieninę . . . → Read More: Evaldas Remeza

Jonas Stankūnas

Gimė 1940m. gruodžio 16d. Kaune. Į JAV atvyko po karo. Manhattan College įsigijo civilinės inžinerijos bakalauro laipsnį ir Cooper Union civilinės inžinerijos magistro diplomą. Būdamas studentas priklausė Korp. Neo-Lithuania ir buvo jos valdyboje. Malcolm Pirnie, Inc. gamtosaugos inžinerijos firmoje eina Vice-Prezidento pareigas. Taip pat yra šios firmos direktorių tarybos narys ir vyriausias inžinierius. . . . → Read More: Jonas Stankūnas

Dr. Rožė Šomkaitė

Informacija bus pateikta artimiausiu metu.

Jonas Vainius

Jonas Vainius savo amžiumi yra vienas iš jauniausių Tautos fondo darbuotojų. Jis savo veikla yra puikus pavyzdys ir kitiems kaip yra dirbama Lietuvos labui.

Jis gimė 1953.01.12 New Yorko mieste Brooklyne. Lietuviškai au­klėjamas nepasidavė svetimtaučių įtakon ir iki šiai dienai išliko stipriu lietuviu. Jis baigė New Yorko Maironio Lituanistinę mokyklą, eilę metų dalyvavo . . . → Read More: Jonas Vainius

Irena Veitienė

Informacija bus pateikta artimiausiu metu.

Nijolė Jakelaitytė-Žukauskienė

Nijolė Jakelaitytė-Žukauskienė gimė Vilkaviškyje. Atvyko į Ameriką 1949 m. Lankė Maironio lituanistinę mokyklą, priklausė ateitininkams. Baigė Annhurst kolegiją įsigydama bakalauro laipsnį sąskaityboje.

30 m. dirbo Hoogovens Steel Inc./Corus Steel Inc. (Olandų/Anglų) plieno firmai administracinės viršininkės pareigose. Buvo atsakinga už finansines ir pensijos apyskaitas, biudžetą, CPA patikrinimus, mokesčių užpildymus, muito mokesčius, teisines funkcijas bei . . . → Read More: Nijolė Jakelaitytė-Žukauskienė

Raimundas Šližys

Raimundas Sližys yra Tautos Fondo Tarybos narys.

Chemijos inžinierius- BE laipsnį gavęs iš Cooper Union; MBA – iš Bernard Baruch College.

Organizaciniai pasiekimai: ilgametis JAV LB Niujorko Brooklyn / Queens Apylinkės ryšių su visuomene atstovas; JAV LB Niujorko Apygardos ryšių su visuomene atstovas (1992-2004) ir dabartinis jos vice-pirmininkas; JAV LB direktorių valdybos narys . . . → Read More: Raimundas Šližys

Gražina Janušienė

Informacija bus pateikta artimiausiu metu.